Bellen schaadt cellen, door Jef Koopmans

In De Groene Amsterdammer stond op 17 januari het artikel Bellen schaadt cellen, door Jef Koopmans. Een citaat hieruit:

. “De Europese Commissie wil koploper worden in de volgende generatie draadloze technologie: 5G. Verblind door ambitie veegt ze mogelijke gezondheidsrisico’s onder de mat en negeert ze de weerstand bij de bevolking en binnen de telecomsector zelf.”

De Europese Commissie (EC) stelt ons gerust: de gezondheid van de burgers staat voorop, onder de blootstellingsnormen die twintig jaar geleden bepaald zijn is er geen gevaar voor de gezondheid. 5G is de opvolger van 4G en met 5G kunnen we onder andere nog sneller internetten en zijn veel smart toepassingen mogelijk zoals zelfrijdende auto’s en internet of things – niet alleen mensen zijn online maar ook apparaten zijn met elkaar verbonden.

Goed dat De Groene Amsterdammer aandacht geeft aan dit controversiële onderwerp. Het is een feit dat door de straling van 4G al veel mensen ziek zijn geworden en het is niet bewezen dat 5G veilig is. 230 wetenschappers uit 40 landen waarschuwen voor de gevaren van 5G. Zij willen dat de uitrol ervan voorlopig gestopt wordt. Ook veel burgers en actiegroepen zijn zeer bezorgd over de enorme toename van de elektromagnetische straling. 

De EC wil concrete bewijzen van schadelijkheid, maar als die er zijn is het te laat. Nederland wil dat al in 2023, twee jaar eerder dan de EC, een dekkingsgraad van 98 procent van elke gemeente gerealiseerd is. Er zullen overal antennes geïnstalleerd worden, zoals in lantarenpalen en bushokjes. Waar blijft dan nog een plek voor mensen die nu al ziek worden door 4G?

Het is niet de vraag òf de straling van 5G schadelijk is voor de gezondheid, maar hoè schadelijk……..

Er zou veel bespaard kunnen worden in de gezondheidszorg als de overheid elektrogevoeligheid erkent. Ook zouden minder mensen in de WW of de bijstand terechtkomen als maatregelen genomen worden om de stralingsbelasting  te verminderen. Maar nee, de Nederlandse overheid, de arrogantie ten top, slaat de waarschuwingen van de 230 wetenschappers en anderen voor de gevaren van 5G in de wind. Zij gaan gewoon door met digitalisering van de maatschappij. Gaat het dan weer alleen om economische belangen? Het is dramatisch dat ondanks alle kennis die er al is over de gezondheidsschade door elektromagnetische straling geen rekening gehouden wordt met de zieke en verontruste burgers.

De meeste mensen weten niet wat hen te wachten staat, maar de gevaren van draadloze communicatie zijn reëel. Tot slot een citaat van de filosoof Schopenhauer: “Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen.”

EkeVriens is actief voor de website StopUMTS en wijst al jaren op de gezondheidsrisico’s van de toenemende hoeveelheid elektromagnetische straling.

 

Author: Marion Kiekebosch

Ik ben Marion Kiekebosch: de oprichter van Healthy Cells en een groot fan van natuurgeneeswijzen.